ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (MoMA, 7.6.2019)

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προσφέρει σε Έλληνες και Ελληνίδες, 4 θέσεις πρακτικής άσκησης πλήρους απασχόλησης, 12μηνης διάρκειας (9.9.2019 - 4.9.2020), με ετήσια αποζημίωση 32.000 USD (προ φόρων) και επιχορήγηση της απαιτούμενης J-1 visa.
 
Οι θέσεις αφορούν στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης. Απευθύνονται σε αναδυόμενους/-ες επαγγελματίες (νέους και νέες αποφοίτους και φοιτητές/-τριες μεταπτυχιακών σπουδών) με υπόβαθρο στη δημοσιογραφία, τις κοινωνικές επιστήμες, την κριτική σχεδίου/τέχνης, ή οποιοδήποτε παρόμοιο πεδίο που συνδυάζει την έρευνα και την επικοινωνία. Ιδανικοί υποψήφιοι/-ες είναι όσοι/όσες διαθέτουν γνώση και άνεση χειρισμού στα σύγχρονα μέσα και είναι τεχνολογικά ενημερωμένοι σε προγράμματα υπολογιστή και συσκευών κινητής τηλεφωνίας (Google Docs, Word, Powerpoint, Ecel, Keynote, Twitter, basic Photoshop, InDesign).
 
Η θέση προσφέρει επίσης α)  προνόμια υγείας, β) 2 εβδομάδες αμοιβόμενη άδεια, γ) επιδότηση ενός ταξιδίου για έρευνα σε πεδίο του ενδιαφέροντος των ασκουμένων, ύψους 2000 USD, δ) δικαίωμα συμμετοχής στη σειρά διαλέξεων του Μουσείου (φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι), ε) πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε μήνα με στόχο τη μεγαλύτερη έκθεση των ασκουμένων στο μουσείο ως σύνολο, στις δράσεις του και στο ρόλο του σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.
 
Για την περιγραφή των καθηκόντων της θέσης, δείτε την ανακοίνωση  εδώ
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα συνοδευτικά, υποβάλλονται έως τις 7 Ιουνίου 2019 εδώ
 
Συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μελετήσουν το μενού Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), ενώ για ο,τιδήποτε περαιτέρω μπορούν να απευθύνονται στην κα Nadine Dosa,Department Assistant, Department of Architecture and Design στο email: nadine_dosa@moma.org