ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επιλέξει τουλάχιστον 20.000 νέους και νέες που θα πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 και 31ης Δεκεμβρίου 2001, στους/στις οποίους/-ες θα χορηγήσει ταξιδιωτικές κάρτες για να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα, εφόσον:

  • ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
  • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες·
  • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία ξένη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
  • θέλουν να γίνουν πρεσβευτές DiscoverEU.

Όσοι/όσες λάβουν κάρτα θα ταξιδεύουν:
- μόνοι ή σε ομάδες μέχρι και 5 ατόμων, των οποίων τα μέλη α) πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή, τα κριτήρια της ηλικίας των 18 ετών και της υπηκοότητας ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης και β) μπορούν να είναι άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων που ζουν σε διαφορετικούς τόπους.
- κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση.
Οι αιτούντες, αφού συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα (κριτήρια επιλεξιμότητας) θα κληθούν να απαντήσουν σε κουίζ 5 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σχετικά με γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους. Τέλος, θα τους ζητηθεί να απαντήσουν σε μια συμπληρωματική ερώτηση (κριτήρια χορήγησης).
 
Η κράτηση, η αγορά και η διανομή των καρτών για τους επιλεγμένους αιτούντες θα γίνει  αποκλειστικά από τον εξωτερικό ανάδοχο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιλεγμένοι αιτούντες δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να κάνουν κράτηση εισιτηρίων οι ίδιοι ή μέσω πρακτορείου ταξιδίων. Ο ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους επιλεγμένους αιτούντες και θα τους δώσει πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό δελτίο κράτησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να λάβουν τις κάρτες τους.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 (12:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους αίτησης/χορήγησης, συχνές ερωτήσεις, καθώς και ταξιδιωτικές συμβουλές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας DiscoverEU εδώ  ή  τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook (European Youth) καθώς και στους λογαριασμούς Twitter και Instagram της Ευρωπαϊκής Νεολαίας.
 
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Nathalie VANDYSTADT (+3222967083)
Joseph WALDSTEIN (+3222956184)
Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct 0080067891011