ΒΡΑΒΕΙΟ "ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ" ΓΙΑ Υ.Δ. (31.12.2019)

Δείτε  εδώ  την προκήρυξη του 2ου Βραβείου "Βιργινία Μανασάκη" του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), που απευθύνεται σε Υ.Δ. ελληνικών ΑΕΙ, των οποίων η χρονολογία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής να είναι μετά την 1η Οκτωβρίου 2014.
 
Το Βραβείο απονέμει α) έντυπο έπαινο, β) βραβείο, γ) χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ.
 
Οι αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 στη διεύθυνση: gramatia@esdak.gr
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο: 2810 361612
 
Συνημμένα:
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος