ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (1.7.2020)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του 6ου πανελλήνιου διαγωνισμού λογοτεχνικής έκφρασης, που διοργανώνει ο Δήμος Βύρωνα,  στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον"
 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται και σε νέους και νέες (18-30 ετών), οι οποίοι/-ες μπορούν να συμμετέχουν με οποιαδήποτε -αλλά μόνο μία- από τις παρακάτω δύο κατηγορίες κειμένων:
    α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
    β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις
 
Η πλήρης διατύπωση του θέματος περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο σε μία κατηγορία κειμένου (ποίηση ή διήγημα), γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα φέρει τίτλο.
 
Οι φάκελοι συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται προσωπικά, έως την 1η Ιουλίου 2019, με την ένδειξη: Για τον 6ο πανελλήνιο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους για το έτος 2020 στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον", στη διεύθυνση: Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας 16233, Γραφείο Πρωτοκόλλου
 
Θα χορηγηθούν τρία βραβεία και αντίστοιχοι τιμητικοί έπαινοι, ανά κατηγορία κειμένου. Όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες έγκυρα και εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν, με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα, σε Ανθολόγιο.
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα (τηλ. 210 7609342)