Δωρεάν Διανομή Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (Self Test) σε κατόχους ΑΜΚΑ ηλικίας 18-30 ετών

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.33510 (ΦΕΚ 2237Β/30.5.21), οι κάτοχοι ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ (άρθρο 48 του Ν4782/2021) ή ΠΑΑΥΠΑ (αλλοδαποί), ηλικίας 18 έως 30 ετών, δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν μία φορά την εβδομάδα δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τον κορωνοϊό COVID-19.

Η προμήθεια του self test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επιίδειξη των ανωτέρω και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ,  ειδικότερα οι φοιτητές και φοιτήτριες, 18 έως 30 ετών, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους θα μπορούν να παραλαμβάνουν 2 self test από τα φαρμακεία με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Τα ανωτέρω έχουν πεδίο εφαρμογής στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πραγματοποιούν κλινικές / εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις καθώς και σε όσους/όσες λάβουν μέρος στις εξετάσεις δια ζώσης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.