ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μέσω του οποίου η Ελλάδα, ως κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ), προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως προγράμματα χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες και Ελληνίδες για α) την εκπόνηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου και β) την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs Max Weber Scholarship», στους τομείς: Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Σπουδές, Οικονομικές Σπουδές.

 

Α. Υποτροφία για την εκπόνηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση, θα χορηγηθούν 7 υποτροφίες, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης την 31η Ιανουρίου 2022. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΙΚΥ, διευκρινίστηκε ότι η προκήρυξη θα αναρτηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ

Για τα προσφερόμενα προγράμματα διδακτορικών σπουδών του ΕΠΙΦ θα πραγματοποιηθεί webinar μέσω της πλατφόρμας zoom την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, από 13:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος. Πληροφορίες-εγγραφή εδώ

 

Β. Υποτροφία για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Θα χορηγηθεί 1 υποτροφία, διάρκειας 12 κατ' ανώτατο όριο διαδοχικών μηνών, βάσει επίδοσης. Τυχόν παράταση, αν απαιτείται, βαρύνει και καταβάλλεται απ' ευθείας από το ΕΠΙΦ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΕΠΙΦ. 

Η υποτροφία χορηγεί μηνιαία τροφεία ύψους 1500 ευρώ και επίδομα δαπάνης πρώτης εγκατάστασης εφάπαξ ποσού 500 ευρώ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη της υποτροφίας από το ΙΚΥ και εδώ την περιγραφή του προγράμματος Max Weber Fellowships από το ΕΠΙΦ, όπου υπάρχει ο σύνδεσμος για την υποβολή της αίτησης (απαιτεί δημιουργία λογαριασμού χρήστη) και αναφέρονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας από πλευράς ΕΠΙΦ

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο Max Weber Postdoctoral Programme του ΕΠΙΦ είναι η 18η Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία παραλαβής από το ΙΚΥ αντιγράφου της ανωτέρω αίτησης, με τα απαιτούμενα για τη λήψη της υποτροφίας δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη, είναι η 31η Οκτωβρίου 2021

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΥ, στο email: exoterikou@iky.gr και στα τηλέφωνα: 210 3726 328, 210 3726 330, 210 3726 370, 210 3726325